Канон на предпразднество Воздвижения Честного и Животворящего Креста

Поётся 13 сентября (по старому стилю) пред праздником Воздвижения Честного и Животворящего Креста.

Канон на предпразднество Воздвижения Честного и Животворящего Креста
Глас 4-й
Начало канона.
Песнь 1

Ирмос: Триста́ты кре́пкия, Рожде́йся от Де́вы, безстра́стия во глубине́ души́ трича́стное потопи́, молю́ся, да Тебе́, я́ко в тимпа́не, во умерщвле́нии телесе́ побе́дное воспою́ пе́ние.

Припев: Сла́ва, Го́споди, Кресту́ Твоему́ Честно́му.

Весели́ся не́бо, и земле́ ра́дуйся: пресла́вный бо Крест происхо́дит, освяща́я ны благода́тию. Сего́ целу́ющия, я́ко исто́чника святы́ни и всех обоже́ния вину́.

Сла́ва, Го́споди, Кресту́ Твоему́ Честно́му.

Ше́ствовати благоче́стно небе́сную стезю́ укрепи́ нас, пресвяты́й Кре́сте, ве́рно покланя́ющияся тебе́: я́ко да проти́вных укло́ншеся про́пастей, о́бщницы Боже́ственныя сла́вы бу́дем.

Слава: Зва́нны Творцу́ тобо́ю бы́вше, всечестны́й Кре́сте, се́рдцем и душе́ю объе́млем всегда́ Тя предлежа́ща зря́ще, и умо́м просвеща́емся, всевино́вное Сло́во сла́вяще.

И ныне: Град Бо́га Всецаря́, благоприя́тное сокро́вище честно́е, Богоро́дице Всенепоро́чная, сохрани́ Твой жре́бий всегда́ благохваля́щий Тя, и почита́ющий ве́рою Рождество́ Твое́.

Спаси́ от бед рабы́ Твоя́, Влады́ко Многоми́лостиве, си́лою Честна́го и Животворя́щаго Креста́ Твоего́, я́ко мы усе́рдно к Тебе́ прибега́ем, ми́лостивому Влады́це, Го́споду Иису́су.

Песнь 3

Ирмос: Не му́дростию, и си́лою, и бога́тством хва́лимся, но Тобо́ю, Отчею ипоста́сною Му́дростию, Христе́. Несть свят, па́че Тебе́, Человеколю́бче.

Сла́ва, Го́споди, Кресту́ Твоему́ Честно́му.

Сла́ву Христо́ву тя быва́ющу ве́рою сла́вим, прославля́еми Твои́м, пресла́вне Госпо́день Кре́сте, честны́м объя́тием, и просвеща́еми.

Сла́ва, Го́споди, Кресту́ Твоему́ Честно́му.

В весе́лии прише́дше, ве́рнии, почерпе́м я́ко от исто́чника чи́ста, Креста́, присноживу́щия во́ды, и спаса́еми Бо́га восхва́лим.

Слава: Жизнь сый Иису́с, пове́шен умертви́ся на Дре́ве Кре́стнем, его́же ны́не ве́рно объе́млюще, стра́сти отгоня́ем, сме́рти хода́таи.

И ныне: Яви́вшися души́ моея́ тму отжени́, грехо́вныя у́зы, чи́стая Де́во, расто́ргни, и спаси́ мя, ро́ждшая Всеще́драго.

Спаси́ от бед рабы́ Твоя́, Влады́ко Многоми́лостиве, си́лою Честна́го и Животворя́щаго Креста́ Твоего́, я́ко мы усе́рдно к Тебе́ прибега́ем, ми́лостивому Влады́це, Го́споду Иису́су.

Господи помилуй. (Трижды.). Слава, и ныне.

Седален, глас 4-й

Просте́р Моисе́й ру́ки к высоте́ небе́сней, прообразова́ше Крест, Боже́ственное ору́жие ве́рных, на не́мже Христо́с грехи́ пригвозди́. Тем враг пла́каше стражда́ боле́зненно чу́вствы, глаго́лаше: древяно́е мя копие́ прободе́ посреде́ се́рдца моего́. Христо́с вся от а́дских уз реши́т.

Песнь 4

Ирмос: Любве́ ради, Ще́дре, Твоего́ о́браза, на Кресте́ Твое́м стал еси́, и раста́яшася язы́цы: Ты бо еси́, Человеколю́бче, кре́пость моя́ и хвале́ние.

Сла́ва, Го́споди, Кресту́ Твоему́ Честно́му.

Солнцезра́чен ви́дится, покланя́емый от ве́рных челове́ков Крест Госпо́день, его́же целу́юще, душа́ми просвеща́емся.

Сла́ва, Го́споди, Кресту́ Твоему́ Честно́му.

Бог Госпо́дь просвеща́емь яви́ся, и возвы́сився на Дре́ве: Тому́ покляня́ющияся просвеща́ет, при́сно от лю́тых избавля́яй.

Слава: Очище́ние нам и оставле́ние согреше́ний, Сло́ве Бо́жий, пода́ждь, ве́рно покланя́ющимся днесь, предлежа́щему Кресту́ Твоему́ Честно́му.

И ныне: Не истощи́в оте́ческих недр Сло́во, в Твои́х не́дрех, Отрокови́це, восклони́ся я́ко Младе́нец, хотя́ обнови́ти мя тли подлежа́щаго.

Спаси́ от бед рабы́ Твоя́, Влады́ко Многоми́лостиве, си́лою Честна́го и Животворя́щаго Креста́ Твоего́, я́ко мы усе́рдно к Тебе́ прибега́ем, ми́лостивому Влады́це, Го́споду Иису́су.

Песнь 5

Ирмос: Просвеще́ние Твое́, Го́споди, низпосли́ нам, и от мглы прегреше́ний разреши́ ны, Бла́же, Твой мир да́руяй.

Сла́ва, Го́споди, Кресту́ Твоему́ Честно́му.

На стра́сти укрепи́ нас тлетво́рныя, Тя почита́ющих, и целу́ющих, Честны́й Кре́сте, святы́я стра́сти святе́йшее зна́мение.

Сла́ва, Го́споди, Кресту́ Твоему́ Честно́му.

Просвеще́ннии днесь сердцы́ и душа́ми, до́брыми ви́ды присту́пим, ве́рнии, и свяще́нному и Боже́ственному Дре́ву Креста́ поклони́мся.

Слава: Ме́ррския ослажда́я пре́жде во́ды Моисе́й, зна́менуя дре́вом тебе́, Честны́й Кре́сте, и́мже сла́дость спаси́тельную челове́ком иска́пал еси́.

И ныне: За ны помоли́ся Христу́, от Твои́х честны́х крове́й, Пречи́стая Отрокови́це, пло́тию веще́ственною оде́янну, и земны́я обно́вльшу.

Спаси́ от бед рабы́ Твоя́, Влады́ко Многоми́лостиве, си́лою Честна́го и Животворя́щаго Креста́ Твоего́, я́ко мы усе́рдно к Тебе́ прибега́ем, ми́лостивому Влады́це, Го́споду Иису́су.

Песнь 6

Ирмос: Приидо́х во глубины́ морски́я, и потопи́ла мя есть бу́ря мно́гих грехо́в; но, я́ко Бог, из глубины́ возведи́ живо́т мой, Многоми́лостиве.

Сла́ва, Го́споди, Кресту́ Твоему́ Честно́му.

Прободе́н на тебе́ в ре́бра Зижди́тель, Кре́сте, во́льно пове́шен, кровь и во́ду источа́ет, и́миже назда́хомся ве́рно тя целу́ющии.

Сла́ва, Го́споди, Кресту́ Твоему́ Честно́му.

Дре́во Госпо́дне жизнода́рное, исто́чник безсме́ртия, избавле́ние всего́ ми́ра, спаси́ ны, целую́щия тя, я́ко храни́теля на́шего спаси́тельнаго.

Слава: Ору́жие нам кре́пкое показа́лся еси́, и́мже побежда́ем вся наве́ты проти́вных, Боже́ственный Кре́сте, пра́востию душе́вною свяще́нно тя целу́ющии.

И ныне: Святы́й храм во святы́х почива́ющаго, была́ еси́, Богороди́тельнице. Те́мже ны, ве́рно пою́щия Тя, освяща́еши, Де́во Ма́ти.

Спаси́ от бед рабы́ Твоя́, Влады́ко Многоми́лостиве, си́лою Честна́го и Животворя́щаго Креста́ Твоего́, я́ко мы усе́рдно к Тебе́ прибега́ем, ми́лостивому Влады́це, Го́споду Иису́су.

Господи помилуй. (Трижды.) Слава, и ныне.

Кондак, глас 2-й

Яви́ся днесь от недр земны́х спаси́тельное Дре́во, в хра́ме че́стно возноси́мо архиере́овыма рука́ма, и вселе́нная покланя́ющися со стра́хом целу́ет, и́мже спасе́ нас.

Песнь 7

Ирмос: Юноши три в Вавило́не, веле́ние мучи́телево на бу́йство прело́жше, посреде́ пла́мене вопия́ху: благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших.

Сла́ва, Го́споди, Кресту́ Твоему́ Честно́му.

Дре́вле в благослове́ниих дете́й Иа́ков тя проначерта́, Честны́й Кре́сте; но мы тя ны́не покланя́ющеся чтим, просвеще́ние почерпа́юще.

Сла́ва, Го́споди, Кресту́ Твоему́ Честно́му.

Глаго́лы прия́ша коне́ц ны́не Боже́ственных проро́ков, Кре́сте свяще́ннейше, всех бо Госпо́дь на тебе́ возвы́сися.

Слава: Усты́ тя и се́рдцем, всечестны́й Кре́сте, ны́не объе́млюще, освяще́ние, здра́вие и спасе́ние всегда́ почерпа́ем, души́ же и телесе́.

И ныне: Де́во благослове́нная, моли́ся о нас моля́щихся Тебе́, на тя бо наде́емся вси и Тебе́ вопие́м: Влады́чице, не пре́зри па́ствы Твоея́.

Спаси́ от бед рабы́ Твоя́, Влады́ко Многоми́лостиве, си́лою Честна́го и Животворя́щаго Креста́ Твоего́, я́ко мы усе́рдно к Тебе́ прибега́ем, ми́лостивому Влады́це, Го́споду Иису́су.

Песнь 8

Ирмос: Изба́вителю всех Всеси́льне, посреде́ пла́мене благоче́ствовавшия, снизше́д, ороси́л еси́, и научи́л еси́ пе́ти: вся дела́, благослови́те, по́йте Го́спода.

Сла́ва, Го́споди, Кресту́ Твоему́ Честно́му.

Спаси́тельному ору́жию и нерасте́рзному, ве́рных гото́вой по́мощи, кре́пкому защище́нию, Кресту́ Госпо́дню ны́не поклони́мся, пред все́ми предлежа́щу.

Сла́ва, Го́споди, Кресту́ Твоему́ Честно́му.

Высо́це на дре́ве возве́си вопреки́ зми́я, я́ко писа́ся, Моисе́й пропису́я тя, всечестно́е Дре́во, и́мже пре́лести мы́сленных зми́ев избавля́емся.

Слава: Свеще́ние душ на́ших еси́, светода́вче Кре́сте Всече́стне; тя бо объе́млюще, нача́ла тьмы же и вла́сти отража́ем Боже́ственною твое́ю си́лою.

И ныне: Чи́стую и Де́ву почти́м, безнача́льное Сло́во и несозда́нное преесте́ственно ро́ждшую в на́ше спасе́ние, пе́сненно вопию́ще: благослови́м, Де́во, Рождество́ Твое́.

Спаси́ от бед рабы́ Твоя́, Влады́ко Многоми́лостиве, си́лою Честна́го и Животворя́щаго Креста́ Твоего́, я́ко мы усе́рдно к Тебе́ прибега́ем, ми́лостивому Влады́це, Го́споду Иису́су.

Песнь 9

Ирмос: Рождество́ Твое́ нетле́нно яви́ся, Бог из боку́ Твое́ю про́йде, я́ко плотоно́сец яви́ся на земли́ и с челове́ки поживе́. Тя, Богоро́дице, тем вси велича́ем.

Сла́ва, Го́споди, Кресту́ Твоему́ Честно́му.

Христо́с на тебе́ пове́шен, мир возвы́си па́дший поги́бели во глубину́, и́стинно Кре́сте Госпо́день; те́мже тебе́ любо́вию ны́не покланя́емся, и чтим, и сла́вим.

Сла́ва, Го́споди, Кресту́ Твоему́ Честно́му.

Ду́ши да очи́стим и сердца́, до́брыми еди́неми дея́нии, и предлежа́щее посреде́, спаси́тельное зря́ще Дре́во Креста́, ве́рою и любо́вию богому́дренно поклони́мся.

Слава: Яко со́лнце вели́кое, блиста́ньми твои́ми озаря́еши су́щия во тьме, и де́моны попаля́еши, красне́йший Кре́сте. Те́мже вопие́м: просвети́ вся ве́рою покланя́ющияся тебе́.

И ныне: Све́том мя озари́ Боже́ственным, све́та прия́телище, Де́во, страсте́й мои́х тьму, и сласте́й глубоча́йшую и́стинно нощь, Богороди́тельнице Всесвята́я, отгоня́щи.

Спаси́ от бед рабы́ Твоя́, Влады́ко Многоми́лостиве, си́лою Честна́го и Животворя́щаго Креста́ Твоего́, я́ко мы усе́рдно к Тебе́ прибега́ем, ми́лостивому Влады́це, Го́споду Иису́су.

Окончание канона.
Новые молитвы

Молитвы от коронавируса

Ознакомиться

Молитвы о самоубийцах

Ознакомиться

Молитвы за скончавшихся вне своего Отечества, за безродных и убогих

Ознакомиться

Молитвы за наставников и воспитателей

Ознакомиться

Молитвы за всякого усопшего

Ознакомиться