Окончание канонов Кресту

Включает тропари, кондаки и молитвы, читаемые по окончанию чтения канонов Честному и Животворящему Кресту.

Окончание канонов Кресту
После 9-й песни:

Влады́чице, приими́ моли́тву раб Свои́х и изба́ви нас от вся́кия ну́жды и печа́ли, Ты еси́, Богоро́дице, ору́жие на́ше и стена́, Ты еси́ засту́пница, и к Тебе́ прибега́ем, Тя и ны́не на моли́тву призыва́ем, да изба́виши нас от враго́в на́ших. Возвели́чим Тя вси, всенепоро́чную Ма́терь Христа́ Бо́га, Юже осени́ Дух Пресвяты́й. (Поклон.)

Если же канон на Воздвижение:

Та́ин еси́, Богоро́дице, рай, невозде́ланно возрасти́вший Христа́, Имже Кре́стное живоно́сное на земли́ насади́ся Дре́во, тем ны́не возноси́му, покланя́ющеся ему́, Тя велича́ем. (Поклон.)

Трисвятое. Пресвятая Троице... Господи помилуй. (Трижды.)Слава, и ныне. Отче наш...

Если канон общий,
на Воздвижение или на Происхождение
Честных Древ Креста Господня:
Тропарь, глас 1-й

Спаси́, Го́споди, лю́ди Твоя́ и благослови́ достоя́ние Твое́, побе́ды на сопроти́вныя да́руя и Твое́ сохряня́я Кресто́м Твои́м жи́тельство.

Кондак, глас 4-й

Слава, и ныне: Вознесы́йся на Крест во́лею, тезоимени́тому Твоему́ но́вому жи́тельству щедро́ты Твоя́ да́руя, Христе́ Бо́же, возвесели́ нас си́лою Твое́ю, побе́ды дая́ нам на сопоста́ты, посо́бие иму́щим Твое́, ору́жие ми́ра, непобеди́мую побе́ду.

Если канон предпразднства Воздвижения:
Тропарь, глас 4-й

Животворя́щий Крест Твоея́ бла́гости, его́же дарова́л еси́ нам недосто́йным, Го́споди, Тебе́ прино́сим в моли́тву, спаси́ лю́ди и град Твой моля́щийся, Богоро́дицею, еди́не Человеколю́бче.

Кондак, глас 2-й

Слава, и ныне: Яви́ся днесь от недр земны́х спаси́тельное Дре́во, в хра́ме че́стно возноси́мо архиере́овыма рука́ма, и вселе́нная покланя́ющися со стра́хом целу́ет, и́мже спасе́ нас.

Если канон 7 мая:
Тропарь, глас 8-й

Креста́ Твоего́ о́браз ны́не па́че со́лнца возсия́, его́же от горы́ святы́я да́же до ло́бнаго ме́ста просте́рл еси́ и в нем Твою́, Спа́се, кре́пость уясни́л еси́, сим укрепля́я нас, и спаса́й вы́ну в ми́ре моли́твами Богоро́дицы, Христе́ Бо́же, и спаси́ нас.

Кондак, глас 4-й

Слава, и ныне: Отве́рзый небеса́ заключе́нная, на небеси́ пресве́тлыя лучи́, на земли́ возсия́ пречи́стый Крест: Те́мже сия́ние его де́йства прие́мше, к незаходи́мому наставля́емся све́ту и во бра́нех и́мамы его́ ору́жие ми́ра, непобеди́мую побе́ду.

Если канон из Триоди Постной:
Тропарь, глас 1-й

Спаси́, Го́споди, лю́ди Твоя́ и благослови́ достоя́ние Твое́, побе́ды на сопроти́вныя да́руя и Твое́ сохря́няя Кресто́м Твои́м жи́тельство.

Кондак, глас 7-й

Слава, и ныне: Не ктому́ пла́менное ору́жие храни́т врат Еде́мских, на ты́я бо на́йде пресла́вный соу́з Дре́во Кре́стное, сме́ртное жа́ло, и а́дова побе́да прогна́ся. Предста́л бо еси́, Спа́се мой, вопия́ су́щим во а́де: вни́дите па́ки в рай.

Господи, помилуй (40 раз).

Затем читаем по желанию одну
или несколько из помещенных ниже молитв.
Если же молитвы не читаются, то:

Слава, и ныне, Честнейшую Херувим, и далее (см. ниже).

Молитвы Честному
и Животворящему Кресту Господню
Молитва первая
Из книги «Акафисты с каноны»

Го́споди Иису́се Христе́ Сы́не Бо́га жива́го, Тво́рче не́ба и земли́, Спаси́телю ми́ра! Се аз недосто́йный и па́че всех грешне́йший, смире́нно коле́на се́рдца моего́ пред сла́вою вели́чества Твоего́ преклоня́я, воспева́ю и велича́ю безме́рное страда́ние Твое́, и благодаре́ние Тебе́, Царю́ всех и Бо́гу приношу́, я́ко благоизво́лил еси́ сни́ти с небе́снаго Престо́ла Твоего́ и воплоти́тися от Пречи́стыя Де́вы Мари́и, ра́ди спасе́ния челове́ческаго: безпло́тен сый, плотско́е естество́ Божеству́ совокупи́л еси́. Бога́т сый, во́лею обнища́л еси́, да челове́ка во Ца́рствии Твое́м обогати́ши. Труды́ и вся́кия челове́ческия бе́ды, я́ко челове́к, на Себе́ поне́сл еси́, да все во вся́ких печа́лех и ну́ждах посо́бствуеши. Четы́редесять дней пости́выйся, всем к воздержа́нию путь показа́л еси́. Мно́жицею от лука́вых искуше́н был еси́, всех от искуше́ний вся́ких избавля́я. Вем, всеси́льный Влады́ко, я́ко вся сия́ Тебе́ непотре́бна бы́ша, но челове́ческаго ра́ди спасе́ния вся претерпе́л еси́: пре́дан был еси́ за три́десять сре́бреник, да челове́ка иску́пиши от лю́тыя рабо́ты вра́жия; от неми́лостивых иуде́й, я́ко незло́бивый Агнец, похи́щен был еси́, род челове́ческий от поглоще́ния во́лка мы́сленнаго исторга́я; на суди́лищи пред Анною и Каиа́фою предста́л еси́, всех от осужде́ния огня́ ве́чнаго отводя́; свя́зан, пору́ган, опле́ван, от ло́жных свиде́телей оклевета́н и на поноси́тельную смерть осужде́н был еси́, челове́ка от вся́кия напа́сти, муче́ния и от ве́чныя сме́рти свобожда́я; Пила́ту, нико́его зла соде́явый, пре́дан был еси́, и ко Ироду по́слан, и па́ки пору́ган, челове́ка от зла́го обстоя́ния и от поруга́ний вра́жиих избавля́я. Что у́бо возда́м Тебе́, Влады́ко Человеколю́бче, о всех, я́же претерпе́л еси́ мене́ ра́ди гре́шнаго? Не вем, ду́ша бо и те́ло и вся блага́я от Тебе́ суть, и вся моя́ Твоя́ суть, и аз Твой есмь. То́чию на безчи́сленное Твое́ милосе́рдие, Благосе́рде Го́споди, наде́яся, пою́ Твое́ неизрече́нное долготерпе́ние, велича́ю неисповеди́мое смотре́ние Твое́, сла́влю Твою́ безме́рную ми́лость, и́миже преклони́лся еси́ мене́ ра́ди осужде́ннаго, да аз оправда́н бу́ду. К столпу́, Спа́се, привя́зан и без ми́лости бие́н, ми́лостив сый, разреши́ мя, молю́ся, от грехо́в мои́х; те́рнием венча́н, души́ моея́ грехо́вное те́рние искорени́; тро́стию бие́н по главе́, сокруши́ главу́ зми́я уязвля́ющаго мя жа́лом греха́; в багря́ну ри́зу оболче́н и мучи́телем пре́дан, просвети́ ми, Царю́ Пресвяты́й, одея́ние душе́вное, да вни́ду в черто́г Твой всекра́сный; с разбо́йники вмене́н и Крест на ра́му Твое́ю понесы́й, разбо́йника врага́, и́щущаго ду́шу мою́ уби́ти, Твои́м Кресто́м прожени́. Вем Тя, Иису́се долготерпели́ве, лю́те уя́звлена, от верху́ главы́ Твоея́ святы́я, да́же до стопы́ но́жныя, не бе в Тебе́ ме́ста це́ла. Что же возглаго́лю о неизрече́ннем человеколю́бии Твое́м, Христе́ Спаси́телю? То́чию в сокруше́нии се́рдца моего́, покланя́яся Твои́м Пречи́стым страсте́м и вселюбе́зно ты́я лобыза́я, вопи́ю: поми́луй мя гре́шнаго. На Кре́сте пригвозди́тися изво́ливый, пригвозди́ за́поведем Твои́м се́рдце мое́: воздви́жен со Кресто́м на горе́ Голго́фе, воздви́гни мы́сли моя́ к небеси́, да всегда́ го́рняя му́дрствую; же́лчию со о́цтом напое́н, огорче́нное грехо́м се́рдце мое́ услади́ любо́вию Твое́ю, и жа́ждуща напо́й пото́ком сла́дости Твоея́; ру́це Твоя́ пречи́стеи распростры́й на приятие всех, приими́ мя грешнаго; но́зе пригвожде́ны име́вый, хотя́ всегда́ со гре́шники бы́ти, бу́ди со мно́ю гре́шным, возбраня́я нога́м мои́м от вся́каго пути́ лука́ваго; се́рдце отве́рсто име́вый, яви́ мне благода́ть Твою́, гре́шному; главу́ пресвяту́ю на Кре́сте преклони́вый, услы́ши недосто́йныя моли́твы моя́. О, пречу́дная и неизмери́мая глубино́ милосе́рдия, Христе́ Бо́же! За враги́ распина́тели Твоя́ Бо́гу Отцу́ моли́выйся, даждь и мне гре́шному сию́ благода́ть, люби́ти враги́ моя́ и моли́тися за них; разбо́йнику ка́ющемуся рай отве́рзый, воззри́, Све́те Мой, на мя гре́шнаго, пода́ждь покая́ние, и отве́рзи ми две́ри ми́лости Твоея́, и помяни́ мя недосто́йнаго во Ца́рствии Твое́м. Наконе́ц, дух Твой пресвяты́й преда́вый в ру́це Бо́гу Отцу́, приими́, Созда́телю, дух мой во вре́мя кончи́ны мое́й. Со Креста́ снят и во гро́бе я́ко мертв положе́н, Спа́се, живы́й во све́те непристу́пнем, возьми́ от мене́ тя́жкое бре́мя грехо́вное, и не возгнуша́йся, Человеколю́бче, всели́тися во гроб се́рдца моего́ недосто́йнаго, на умерщвле́ние моего́ плотска́го мудрова́ния. Яко да не ктому́ себе́, бре́нное созда́ние Твое́, но Тебе́, Го́сподеви и Бо́гу моему́ живы́й, Твои́м, о Всеми́лостиве, благосе́рдием, сподо́блюся ви́дети Тебе́, Созда́теля и Спаси́теля моего́, за прия́тие сме́рти кре́стныя, сла́вою и че́стию венча́ннаго, во све́те неприкоснове́нныя Твоея́ сла́вы, иде́же со Безнача́льным Твои́м Отце́м, и со Пресвяты́м и Животворя́щим и Единосу́щным Твои́м Ду́хом, ца́рствуеши пре́жде век, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Молитва вторая
Из книги «Правило готовящимся к служению Литургии святыя»

О Всечестны́й и Животворя́щий Кре́сте Госпо́день, Кро́вию Христа́ Бо́га на́шего освяще́нный! Ты еси́ зна́мение побе́ды на враги́ на́шя ви́димыя и неви́димыя. Ты и́маши яви́тися в час Стра́шнаго Суда́ Христо́ва. Тебе́ смире́нно покланя́юся, че́стно прикаса́юся и любе́зно тя лобыза́ю, ны́нешнее моле́ние к Распя́тому на тебе́ принося́, да исцели́т мя си́лою в тебе́ Свое́ю от всех неду́гов душе́вных и теле́сных, и сохрани́т от враг ви́димых и неви́димых, и неосужде́нна на Суде́ Свое́м одесну́ю поста́вит. Ей, Животворя́щий Кре́сте святы́й! На Тебе́ Спас, умира́я за уме́ршыя грехми́ челове́ки, дух Свой я́ко челове́к испусти́, кровь же и во́ду источи́, и си́ми треми́ еди́но, е́же па́че всех есть на потре́бу, спасе́ние нам соде́ла, во сла́ву исто́чника вод живы́х Бо́га Отца́, Себе́ же, от крове́й Деви́ческих воплоще́нна Бо́га Сы́на, и Бо́га Ду́ха Свята́го, оживля́ющаго дух челове́чь, Ихже Трие́х во еди́ном Божестве́ сла́вити и мне пособи́ от воды́ креще́ния восприя́тою ве́рою непоро́чною, во прича́стии же Пло́ти и Кро́ве Госпо́дних наде́ждою несумне́нною, и в покая́нии ду́хом сокруше́нным, и любо́вию нелицеме́рною, да та́ко не то́кмо в жи́зни сей плаче́вней, я́ко вода́ мимотеку́щей, но и в бу́дущем блаже́ннем животе́ просла́влю Го́спода, посо́бием си́лы твоея́, Кре́сте треблаже́нне, и поклоню́ся Ему́ са́мым лица́ зре́нием ве́рованному, одержа́нием же ча́янному и наслажде́нием люби́мому, еди́ному в Тро́ице сла́вимому в безконе́чныя ве́ки веко́в.

Молитва третья
Из акафиста Божественным Страстям Христовым

Го́споди Иису́се Христе́, Сы́не Бо́га Жива́го, Тво́рче не́ба и земли́, Спаси́телю ми́ра! Се аз недосто́йный и па́че всех грешне́йший, смире́нно коле́на се́рдца моего́ пред сла́вою вели́чества Твоего́ преклони́в, воспева́ю Крест и страда́ния Твоя́, и благодаре́ние Тебе́ Царю́ всех и Бо́гу приношу́, я́ко благоизво́лил еси́ вся труды́ и вся́кия бе́ды, напа́сти и муче́ния я́ко челове́к понести́, да всем нам во вся́ких печа́лех, ну́ждах и озлобле́ниих состра́ждущий помо́щник и спаси́тель бу́деши. Вем, Всеси́льне Влады́ко, я́ко вся сия́ Тебе́ у́бо не бы́ша потре́бна, но челове́ческаго ра́ди спасе́ния, да всех нас иску́пиши от лю́тыя рабо́ты вра́жия, Крест и страда́ния претерпе́л еси́. Что у́бо возда́м тебе́, Человеколю́бче, о всех, я́же пострада́л еси́ мене́ ра́ди гре́шнаго? Не вем: душа́ бо и те́ло и вся блага́я от Тебе́ суть, и вся моя́ Твоя́ суть, и аз Твой есмь. То́чию на безчи́сленное Твое́, Благосе́рде Го́споди, милосе́рдие наде́яся, пою́ Твое́ неизрече́нное долготерпе́ние, велича́ю неисповеди́мое истоща́ние, сла́влю Твою́ безме́рную ми́лость, покланя́юся Пречи́стым Страсте́м Твои́м, и вселюбе́зно лобыза́я я́звы Твоя́, вопию́: поми́луй мя гре́шнаго, и сотвори́, да не безпло́ден бу́дет во мне Крест Твой Святы́й, но да с ве́рою страда́нием Твои́м зде причаща́яся, сподо́блюся ви́дети и сла́ву Ца́рствия Твоего́ на небеси́.

Молитва четвёртая
Читаемая в Крестном монастыре Архангельской епархии

Благодарю́ Тя, Го́споди Царю́ всех, ца́рствующаго не́бом и земле́ю и преиспо́днею. Благодарю́ Тя, Безнача́льне, Всеси́льне Царю́ Вседержи́телю. Благодарю́ Тя, Преблаги́й, Всеми́лостивый, Наста́вниче заблу́ждшым, на зе́млю с небе́с соше́дый и воплоти́выйся от Де́вы Мари́и, на́шего ра́ди спасе́ния, и бы́вый еди́н Бог и челове́к подо́бен мне, кроме́ страсте́й и вся́каго греха́, не привиде́нием же, но и́стиною безстра́стный непра́ведно от беззако́нник пострада́вый, да безстра́стие мне осужде́нному за мно́жество грехо́в мои́х пода́си. Пою́ Твое́ неизрече́нное долготерпе́ние, Го́споди. Велича́ю неисповеди́мое смотре́ние Твое́, сла́влю Твою́ безме́рную ми́лость, и́миже прекло́нься, мене́ осужде́ннаго оправда́л еси́. Покланя́юся страсте́м Твои́м, и́миже аз безче́стнейших премени́хся страсте́й. Лобыза́ю Твой Крест, и́мже мой грех осуди́л еси́ и от сме́ртнаго осужде́ния мя свободи́л еси́. Лобыза́ю гво́зди о́ныя, и́миже кля́твы потреби́л еси́ запреще́ние. Целу́ю я́звы, и́миже моего́ преслуша́ния уврачева́шася я́звы. Целу́ю трость, е́юже подписа́л еси́ свобожде́ние и е́юже стропти́внаго зми́я уязви́л еси́ главу́. Целу́ю копие́, мое́ рукописа́ние растерза́вшее и безсме́ртия исто́чник отве́рзшее. Целу́ю гу́бу, напое́нную о́цта и ко пречи́стым Твои́м принесе́нную усто́м, е́юже преслуша́ния моего́ го́рькое во сла́дкое претвори́ся. О неизмери́мая глубино́ милосе́рдия Твоего́, Христе́ Спаси́телю наш! Те́мже смире́нно со благодаре́нием Ти припа́даем, и Животворя́щему Твоему́ Кресту́, и́мже нас спасл еси́ от рабо́ты врагу́, любе́зно кла́няемся. Испове́дуем, я́ко Ты еси́ еди́н Свят, еди́н Кре́пкий и един Жизнода́вец, и на всех и́маши во́лю прикла́дну. Тобо́ю, Го́споди, дае́тся на диа́вола и на его во́инство кре́пость, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, со Безнача́льным Твои́м Отце́м, и с Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем. (Поклон.)

Сла́ва (поклон), и ны́не (поклон). Го́споди поми́луй (трижды). Го́споди, благослови́. (Поклон.)

Го́споди Иису́се Христе́ Сы́не Бо́жий, моли́твами Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, си́лою Честна́го и Животворя́щего Креста́, и всех святы́х, поми́луй и спаси́ нас, я́ко Благ и Человеколю́бец. Ами́нь.

Го́споди поми́луй (трижды).

По желанию трижды читаем тропарь о здравии:

Ми́лостиве Го́споди, спаси́ и поми́луй раб Твои́х, имена их (поклон). Изба́ви их от вся́кия ско́рби, гне́ва и ну́жды (поклон), от вся́кия боле́зни душе́вныя и теле́сныя (поклон). Прости́ им вся́кое согреше́ние, во́льное и нево́льное (поклон), и душа́м на́шим поле́зная сотвори́ (поклон).

Величание

Велича́ем тя, Живода́вче Христе́, и чтим Крест Твой святы́й, и́мже нас спасл еси́ от рабо́ты вра́жия.

Новые молитвы

Молитвы от коронавируса

Ознакомиться

Молитвы о самоубийцах

Ознакомиться

Молитвы за скончавшихся вне своего Отечества, за безродных и убогих

Ознакомиться

Молитвы за наставников и воспитателей

Ознакомиться

Молитвы за всякого усопшего

Ознакомиться